Persbericht: Coolworld gaat infrastructure financing facility aan, verstrekt door het BRIDGE infrastructure debt platform van Edmond de Rothschild

Coolworld Investments B.V. ("Coolworld"), toonaangevende specialist op de markt voor verhuuroplossingen voor temperatuurbeheer van essentiële activa en Arcus European Infrastructure Fund 3 ("AEIF3"), zijn verheugd de succesvolle afronding van een nieuwe senior debt facility aan te kondigen.

 

Deze nieuwe faciliteit is verstrekt door het BRIDGE infrastructure debt platform van Edmond de Rothschild. De eerste opname onder de vijfjarige, €75 miljoen infrastructure style facility vond plaats op 16 november 2023, met openingsmarges van 2,75% boven swaps.

 

 

Ruud van Mierlo, CEO bij Coolworld: "De nieuwe infrastructure financing facility geeft ons onmiddellijke kracht om verder te investeren. Dit om onze vloot van toonaangevende, efficiënte en duurzame machines verder uit te breiden en te voldoen aan de groeiende vraag van onze klanten."

Jordan Cott, Partner bij Arcus Infrastructure Partners, geeft hierbij aan: "De nieuwe financiering van Edmond de Rothschild erkent de kracht van de asset base van het bedrijf en de uitstekende aansluiting bij de investeringsstrategie van AEIF3. De financiering ondersteunt Coolworld in de volgende groeifase binnen de cold-chain infrastructure en verhuur en helpt een pan-Europese leider te worden. We kijken ernaar uit om EDR als lending partner bij deze investering te hebben en waarderen hun constructieve en professionele benadering van het proces."

 

Rothschild & Co fungeerde als financieel adviseur van Arcus en Coolworld, Allen & Overy LLP als borrower counsel en Clifford Chance LLP als lender counsel.

 

 

Meer informatie? Ontdek het hier op de Arcus website.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English version Press release:

Coolworld enters into infrastructure financing facility provided by Edmond de Rothschild’s BRIDGE infrastructure debt platform


November 2023
 
Coolworld Investments B.V. (“Coolworld”), a market-leading specialist in mission-critical temperature control asset rental solutions, and Arcus European Infrastructure Fund 3 (“AEIF3”), are pleased to announce the successful closing of a new senior institutional debt facility.

 

The new facility has been provided by Edmond de Rothschild’s BRIDGE infrastructure debt platform. First drawdown under the five-year, €75m infrastructure style facility, took place on 16 November 2023, with opening margins of 2.75% over swaps.  Jordan Cott, Partner at Arcus Infrastructure Partners, commented: “The new financing from Edmond de Rothschild, recognises the strength of the Company’s asset base and its excellent fit within AEIF3’s investment strategy. The financing will help Coolworld’s next stage of growth within cold chain infrastructure and asset leasing, supporting it to become a pan-European champion. We look forward to having EDR as a lending partner on this investment and appreciate their constructive and professional approach to the process.”


Ruud van Mierlo, CEO at Coolworld added: “The new infrastructure facility gives us immediate power to further invest and grow our fleet of best in class, efficient and sustainable machines, so we can keep up with the growing demands of our customers”

 

Rothschild & Co acted as financial adviser to Arcus and Coolworld, Allen & Overy LLP acted as borrower counsel, and Clifford Chance LLP acted as lender counsel.

 

More info? Visit the Arcus website.