Bijzonder gebruik van Coolworld koelcel bij visueel kunstproject in België

Regelmatig komen er bij Coolworld Rentals verzoeken binnen van partijen die op een bijzondere wijze tijdelijke koeling of temperatuurbeheersing in de praktijk willen brengen. Zo ook onlangs een unieke vraag van de kunstenaars van Studio Schellekens om te helpen bij het creëren van een installatie waarbij een verplaatsbare huur koelcel de technische basis vormt. Diverse proefrondes op het depot van Coolworld later, met het bijstellen van temperatuur en vochtigheidsgraad, is de opstelling gereed en klaar om aan het publiek getoond te worden. 

Benieuwd hoe deze koelcel met ‘tijdelijke ademkunst’ er in real life uitziet en deze zelf ervaren? Kom dan naar de première op de Antwerp Art Expo 25 tm 28 mei en wordt persoonlijk onderdeel van de installatie. Locatie: Shoobil Gallery, Museumstraat 4, 2000 Antwerpen
Over Studio SchellekensGenoemde internationaal actieve ‘visual artists’ van Studio Schellekens uit België laten zich niet makkelijk in een hokje plaatsen qua stijl. Met een mix van poëzie, surrealisme, humor, absurdisme, balancerend op het randje van urban art, Dadaïsme en performance art weten zij de aandacht te pakken. Met opvallende opstellingen vindt interactie plaats met het publiek, wordt men bewogen en direct betrokken bij diverse onderwerpen. Hoe op te vallen en visueel een boodschap bijzonder creatief over te brengen is zeker hun handelsmerk. Het uitgangspunt van de installatie (met de koelcel) omschrijven zij in eigen woorden als volgt:
‘Change Days While Memory Is Gone’ – (2018)Wanneer Job bij God verzucht dat zijn ‘leven slechts een zucht’ is, geeft hij uiting aan de mentale strijd die de mens al eeuwenlang voert rond de tijdelijkheid van zijn bestaan.
Schellekens vertaalt deze strijd in een artistieke installatie waarbinnen het visuele slechts tijdelijk en enkel met behulp van het publiek kan bestaan. Het publiek is in deze efemere installatie als het ware de donor van het canvas dat de kunstenaar nodig heeft om te kunnen werken.
Het publiek wordt in kleine groepjes een aantal minuten (max. 4’) uitgenodigd in een verduisterde, gekoelde ruimte/mobiele koelcel. De temperatuur zorgt ervoor dat de ademhaling zal beginnen condenseren en zichtbaar wordt.  Op deze ademhaling worden woorden en woordengroepen geprojecteerd. Zolang het publiek uitademt, is het werk te zien. Van zodra de condensatie stopt, verdwijnt het werk weer in de duisternis. Kunstenaar en publiek, en het publiek onderling zijn dus genoodzaakt tot samenwerking om dit werk samen zichtbaar te maken. 
Met deze installatie belicht Schellekens de tijdelijkheid van ons bestaan, van datgene wat we waarnemen en bereiken en hoe de mens worstelt met dit basisprincipe. Schellekens toont aan hoe de mens dit feit probeert te bestrijden, zijn stempel op de geschiedenis, op zijn bestaan probeert te drukken en zichzelf probeert te laten voortbestaan lang na zijn heengaan.
Op micro-niveau onderzoekt Schellekens de status van ons hedendaagse overbevraagde- en gestimuleerde brein. Binnen deze vaststelling is Schellekens geïnteresseerd in de impact die het verouderende brein de perceptie op tijd beïnvloedt. De langzame regressie van de werking van het brein heeft een impact op de geheugenopslag en bedriegt de perceptie van tijd.
De mens zou de mens niet zijn als hij niet zou vechten tegen materiële en immateriële vergankelijkheid.  Een koelcel kan gezien worden als een artificiële ruimte die de mens ontwikkeld heeft om de tekenen en impact van vergankelijkheid te vertragen. 
Tekst:Anouk Focquier (Studio Schellekens)Constantijn Vermeulen (Coolworld Rentals).
Meer info over koelcellen huren? Neem direct vrijblijvende contact op.